• Blog
  ข้อควรระวังและข้อควรรู้ก่อนสอบ EJU เพื่อยื่นสมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่นมีอะไรบ้าง?
  มารู้จักกันว่า EJU เกี่ยวข้องกับอะไรการสมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่น และจำเป็นต้องสอบทุกคนรึเปล่า
   
  View all
 • Event Calendar
  กิจกรรมในเดือน สิงหาคม 2559
  ส.ค.
  12
  ปิดทำการ - วันแม่แห่งชาติ
  12 สิงหาคม 2559
  ส.ค.
  25-29
  ปิดทำการ
  25 สิงหาคม 2559 - 29 สิงหาคม 2559
  ส.ค.
  26
  JASSO Study in Japan Fair - เช
  26 สิงหาคม 2559
  ส.ค.
  28
  JASSO Study in Japan Fair - กร
  28 สิงหาคม 2559
  View all
 • Forum
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวประชาสัมพันธ์งาน Education Fair,ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากสถาบันการศึกษาในญี่ปุ่น,ข่าวกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับการศึกษาทั้งในไทยและญี่ปุ่น และประชาสัมพันธ์เรื่องน่ารู้อื่นๆ...
  ทุนการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น
  ทุนการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น
  ข่าวการรับสมัครทุนการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นประเภทต่างๆ รวมถึงสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับทุน
  สอบถามข้อมูลศึกษาต่อ
  สอบถามข้อมูลศึกษาต่อ
  ผู้ที่สนใจสามารถตั้งกระทู้สอบถามข้อมูลศึกษาต่อ การค้นหามหาวิทยาลัย ฯลฯ
  การสอบ EJU
  การสอบ EJU
  ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการสอบ EJU และสอบถามข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการสอบ EJU
  ตอบล่าสุดโดย   - 
  ตอบล่าสุดโดย   - 
  ตอบล่าสุดโดย   - 
  ตอบล่าสุดโดย   - 
  ตอบล่าสุดโดย   - 
  ตอบล่าสุดโดย   - 
  ตอบล่าสุดโดย   - 
  ตอบล่าสุดโดย   - 
  ตอบล่าสุดโดย  JASSO - 29 มิ.ย. 16
  ตอบล่าสุดโดย   - 
  View all