ประกาศยกเลิกการสอบ EJU1/2563.

Last updated: May 13, 2020  |  356 จำนวนผู้เข้าชม  |  EJU ประกาศ

ประกาศยกเลิกการสอบ EJU1/2563.

ประกาศยกเลิกการสอบ Examination for Japanese University Admission for International Student (EJU)
ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ณ ศูนย์สอบกรุงเทพมหานคร และ ศูนย์สอบเชียงใหม่


      เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทาง Japan Student Services Organization (Jasso) จึงมีความจำเป็นที่จะต้องยกเลิกการสอบ Japanese University Admission for International Student (EJU) ณ ศูนย์สอบกรุงเทพมหานคร และศูนย์สอบเชียงใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2563

      ผู้สมัครสอบสามารถแแจ้งความจำนงขอรับเงินค่าสมัครสอบคืนได้เต็มจำนวน ผ่านสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมป์ ภายในวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 17.00 น.

ตรวจสอบรายละเอียดการทำเรื่องขอเงินคืนได้ที่

สนามสอบกรุงเทพฯ Click

สนามสอบเชียงใหม่ : Click

 

     หมายเหตุ* สำหรับผู้สอบที่มีความจำเป็นต้องใช้ผลการสอบ EJU รอบ 1 ปี 2020 สำหรับสมัครเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น ทางผู้จัดสอบได้มีการติดต่อไปยังสถานศึกษาที่ใช้ผลสอบ EJU ในการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเสนอแนวทางในการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งในแต่ละสถานศึกษาได้มีแนวทางในการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติที่แตกต่างกัน บางแห่งอนุโลมให้ใช้ผลสอบในปีก่อนหน้า หรือ ผลสอบในรอบ 2 ของปี 2020 บางแห่งมีการคัดเลือกด้วยวิธีการของสถานศึกษาเอง


    ทั้งนี้ ทางผู้จัดสอบขอแนะนำให้ผู้สอบติดต่อสอบถามไปยังสถานศึกษาที่สนใจโดยตรง

    ทางผู้จัดขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจมา ณ ที่นี้


=============================================================================


Announcement on the cancellation of Examination for Japanese University Admission for International Student (EJU) June 2020 in Bangkok and Chiang Mai.


Applicants who have already registered to take the test at Bangkok & Chiang Mai center, should send refund request to Old Japan Students' Association, Kingdom of Thailand (OJSAT & OJSAT Northern Regional Office)  before Monday 1 June 2020 at 5:00pmfor Refund Request, please kindly find the below link


Bangkok Test Center : Click

Chiang Mai Test Center : Click

  *Please note the following procedures to be adopted by JASSO with regard to universities and other institutions of higher education originally scheduled to use the results of the 2020 EJU (1st Session) in their own international student entrance examinations.
   We are requesting that special considerations be shown for the interests of international students in the entrance examinations and other admissions measures conducted by each school. For the EJU, we are suggesting that use be made of the results of the EJU given in (or prior to) November 2019, or the 2020 EJU (2nd Session) scheduled for this November.
   Universities and other institutions of higher education may choose to offer their own independent entrance exams or engage in other screening process. As such, we are likewise asking all schools to devote keen attention to the situations of international students in these cases as well.
   As described, the treatment of entrance examinations with cancellation of the EJU scheduled for this June is expected to differ by each school. Accordingly, we ask that you directly contact the university or other institution to which you are applying to learn the specific details to be adopted.


    Thank you again for your understanding and consideration during these trying times.

Powered by MakeWebEasy.com