ประกาศยกเลิกการสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น (ครั้งที่ 1 ประจำปี 2021) ศูนย์สอบกรุงเทพฯ

Last updated: 2021-06-10  |  530 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกาศยกเลิกการสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น (ครั้งที่ 1 ประจำปี 2021) ศูนย์สอบกรุงเทพฯ

ประกาศยกเลิกการสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น (ครั้งที่ 1 ประจำปี 2021) ศูนย์สอบกรุงเทพฯ

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทางผู้จัดได้พิจารณาถึงความเสี่ยง รวมทั้งคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เข้าสอบ จึงขออภัยเป็นอย่างยิ่งที่ทางผู้จัดตัดสินใจยกเลิกการจัดสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ศูนย์สอบกรุงเทพฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ที่กำหนดจัดในวันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2564 นี้

ผู้สมัครสอบศูนย์สอบกรุงเทพฯ สามารถดำเนินการขอค่าสมัครสอบคืนผ่านสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ตามวิธีการและรายละเอียดในเว็บไซต์ของสมาคมฯ นี้

เว็บไซต์ :
(About the refund of examination fee please find below link)

https://www.ojsat.or.th/main/no-eju-2021/

EJU website :
https://www.jasso.go.jp/en/eju/index.html


Powered by MakeWebEasy.com