[แนะนำเอกสาร]

Last updated: 2022-05-09  |  227 จำนวนผู้เข้าชม  | 

[แนะนำเอกสาร]

[แนะนำเอกสาร] Scholarship for International Students in Japan

เอกสารสำหรับค้นหาข้อมูลทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่เรียนในมหาวิทยาลัยที่ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2022 - 2023 เนื้อหาในเล่มประกอบไปด้วยทุน 5 ประเภท ได้แก่ 

  1. Japaneses Government (MEXT) Scholarships
    2. Japan Student Services Organization (JASSO) Scholarships
    3. Local Governments/ Local International Associations Scholarships
    4. Private Foundations Scholarships
    5. Scholarships available abroad

Powered by MakeWebEasy.com