งานแนะแนวศึกษาต่อญี่ปุ่นวัตถุประสงค์ 

       เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยเกี่ยวกับการศึกษาต่อและการทำวิจัยในญี่ปุ่นแก่นักเรียนนักศึกษา ครูอาจารย์ และบุคคลากรด้านการศึกษาในประเทศไทยอันจะนำไปสู่การเลือกสถาบันการศึกษาที่เหมาะสมและยังผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษา รวมไปถึงเป็นการประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นอีกทางหนึ่ง

**ลงทะเบียนหน้างาน ฟรี**

สถานที่จัดงานและวันเวลา

เชียงใหม่
สถานที่:      โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง เชียงใหม่ ห้องอิมพีเรียล แกรนด์ฮอลล์
วันและเวลา: วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560 เวลา 9:30-17:00 น.

กรุงเทพฯ
สถานที่:      โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์@เซ็นทรัลเวิลด์ 
                 ห้อง Bangkok Convention Centre ชั้น 22
วันและเวลา: วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560 เวลา 9:30-17:00 น.


รายชื่อหน่วยงานที่เข้าร่วม

 

รายงานผลการจัดงานแนะแนวปีที่ผ่านมา

Powered by MakeWebEasy.com