JASSO

JASSO

ผู้ดูแล

info@jeic-bangkok.org

  (อัพเดต 6 ธ.ค.2018) JASSO สำนักงานประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคลากรที่มีความสามารถภาษาญี่ปุ่นระดับ N2 หรือ N3 เข้าร่วมงาน 1 ตำแหน่ง (948 อ่าน)

Nov 8, 2018 15:36

JASSO สำนักงานประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคลากรเข้าร่วมงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำองค์การ 1 ตำแหน่ง

เงื่อนไขการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประจำองค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น สำนักงานประเทศไทย (สำนักงานข้อมูลการศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น)

※ต่อสัญญาเป็นประจำตามปีงบประมาณญี่ปุ่น (เม.ย. - มี.ค.ถัดไป)

วันที่เริ่มต้นจ้างงาน : ปลายเดือนธันวาคม 2561 (ต่อรองได้)

สถานที่ทำงาน : JASSO Japan Educational Information Center, Bangkok 159 อาคารเสริมมิตร ชั้น 10 ถนนอโศกมนตรี แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 เว็บไซต์ https://www.jeic-bangkok.org

เวลาทำงาน : วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 09:00น.ถึง 17:00น. พักเที่ยง 11:30น. ถึง 12:30น. (ปรับเปลี่ยนได้ตามความจำเป็น)

วันหยุด : วันเสาร์ ถึง อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ไทย วันสิ้นปี-ปีใหม่ วันลาพักร้อน และอื่น ๆ (ขึ้นอยู่กับระเบียบขององค์การ ฯ)

* อาจมีการทำงานในวันหยุดบ่อยครั้ง เช่น งานออกอีเวนท์แนะแนวศึกษาต่อ เป็นต้น แต่มีค่าล่วงเวลาให้

เงินเดือน : 34,700 บาท * ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และผลการสัมภาษณ์

โบนัส : 3 เดือน (เริ่มจ่ายโบนัสครั้งแรกหลังจากทำงานครบ 1 ปีขึ้นอยู่กับการทำงาน โดยจะจ่ายในเดือนมีนาคม และกันยายน แบ่งเป็นครั้งละ 1.5 เดือน)

ค่าเดินทาง : จ่ายตามจริง

ค่าล่วงเวลา : ยึดตามกฎหมายไทย

ค่าทำงานในวันหยุด : ยึดตามกฎหมายไทย

อื่น ๆ :

- ประกันสุขภาพ
- ตรวจสุขภาพประจำปี (ปีละ 1 ครั้ง)
- อาจต้องเดินทางไปทำงาน เช่น ร่วมงานแนะแนวศึกษาต่อ ในภาคอื่นของประเทศไทยและต่างประเทศ
- อบรมงานที่ประเทศญี่ปุ่นและประเทศอื่น ๆ

-------------------------------------------------------------

รายละเอียดงาน

(1)ให้ข้อมูลหรือแนะแนวการศึกษาต่อแก่ผู้ที่สนใจไปศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น (ทางโทรศัพท์ / จดหมาย / อีเมล / ปรึกษาที่สำนักงานฯ)

① ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษาต่อ (ทุกวัน ในเวลาทำการ)
② จัดส่งเอกสารแนะนำการศึกษาต่อให้แก่ผู้สอบถามข้อมูลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
③ จัดทำรายงานบันทึกจำนวนการให้คำปรึกษา
④ ศึกษาแนวโน้มข้อมูลที่ถูกสอบถามและจำนวนผู้สอบถามข้อมูลจากการให้คำปรึกษาในทุก ๆ วัน และปรึกษาพูดคุยกับทางญี่ปุ่นเกี่ยวกับผลการศึกษาดังกล่าว

(2)ทำเอกสารแนะนำการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น

① จัดทำเอกสารข้อมูลการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น (แปลเอกสารจากภาษาญี่ปุ่น หรือภาษาอังกฤษ)
② รวมรวบข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
③ จัดทำเอกสาร Student Guide to Japan เป็นภาษาไทย

(3)ประชาสัมพันธ์และให้บริการข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์และโซเชียลมีเดียต่างๆ

จัดเตรียมและอัพเดตข้อมูลลงบนเว็บไซต์ และโซเซียลมีเดีย (เฟซบุ๊ค) ของทางองค์การฯ เผยแพร่อมูลเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและงานขององค์การฯ ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง

(4)รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย

รวบรวม แปล และรายงานข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย

(5)จัดงานแนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น และเข้าร่วมงานแนะแนวศึกษาต่อต่าง ๆ

① อธิบายและแนะนำเกี่ยวกับงานแนะแนวศึกษาประเทศญี่ปุ่นซึ่งจัดโดยองค์การฯ
② จัดทำเอกสารที่ใช้ในการบรรยาย
③ ดำเนินการติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
④ ร่วมมือเกี่ยวกับการจัดงานแนะแนวศึกษาต่อญี่ปุ่นซึ่งจัดโดยหน่วยงานรัฐบาลญี่ปุ่น
⑤ บรรยายและแนะแนวในงานแนะแนวศึกษาต่อซึ่งจัดโดยหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานการศึกษาในประเทศไทย

(6)ติดต่อประสานงานกับสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น

ร่วมมือกับสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในการจัดงานและประชาสัมพันธ์งานแนะแนวศึกษาต่อญี่ปุ่น

(7)Follow up นักเรียนเก่าญี่ปุ่นที่กลับมาที่ประเทศไทยแล้ว

สร้างความร่วมมือเพื่อติดตามผลงานขององค์การฯ และประชาสัมพันธ์

(8)ร่วมมือในการจัดการสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น (EJU)

ร่วมกับองค์กรที่จัดสอบการสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นซึ่งจัดสอบขึ้นปีละ 2 ครั้ง ประชาสัมพันธ์ และรับติดต่อสอบถาม รวมถึงดูแลรับเรื่องปัญหาเกี่ยวกับการสอบในวันสอบจริง

(9)ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่จัดการสอบเข้าแบบ Pre-Arrival Admission

ช่วยบริการสถานที่จัดในการสัมภาษณ์ผ่านทางอินเตอร์เน็ตและการสอบสัมภาษณ์ในประเทศไทย ให้แก่มหาวิทยาลัยที่จัดการสอบแบบ Pre-Arrival Admission

(10)สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงาน หน่วยงานราชการญี่ปุ่น อาทิ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น และมูลนิธิญี่ปุ่น รวมถึงสำนักงานมหาวิทยาลัยญี่ปุ่นในประเทศไทย ฯลฯ

(11)จัดการบัญชี

ชำระเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการดำเนินงานขององค์การฯ จากงบประมาณที่ส่งจากญี่ปุ่น และจัดทำงานรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์การปฏิบัติงานทุกเดือน

----------------------------------------------------------------
คุณสมบัติ

สัญชาติ : ไทย

ประวัติการศึกษา : วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หากมีประสบการณ์การศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่นจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ความสามารถทางภาษา : ภาษาไทย(ภาษาแม่) และ ภาษาญี่ปุ่น (JLPT ระดับ N2 หรือ N3 หากมีประสบการณ์ทำงานในบริษัทญี่ปุ่น และสามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นในการทำงานได้เพียงพอ)

ความสามารถในการทำงาน : ผู้มีประสบการณ์ทำงาน (ประมาณ 2 ปีขึ้นไปจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ) สามารถทำงานล่ามและแปลเอกสาร ใช้โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft และโปรแกรมสำเร็จรูปในการอัพเดตเว็บไซต์ และสามารถจัดทำเอกสารออฟฟิศทั่วไปได้ ฯลฯ

อื่น ๆ : หากสามารถทำงานให้คำปรึกษา รู้มารยาททางธุรกิจของญี่ปุ่น เข้าใจประเพณีวัฒนธรรมญี่ปุ่น สนใจงานที่เกี่ยวกับการศึกษาต่อและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มีความมุ่งมั่นและกระตือรือร้นในการทำงาน บริหารจัดการงานอีเวนท์ หรือมีประสบการณ์ทำบัญชีเบื้องต้นจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

-------------------------------------------------------------

เอกสารสมัคร

เอกสารที่ต้องยื่น : แบบฟอร์มที่กรอกประวัติ (ภาษาญี่ปุ่น)   * กรุณาใช้แบบฟอร์มที่สำนักงานฯ กำหนด
(คลิกเพื่อดาวโหลด) 履歴書様式

กำหนดปิดรับสมัคร: ไม่มี

ส่งเอกสารสมัครที่ : efsst2@jasso.go.jp

* เขียนชื่อหัวข้ออีเมลว่า「JASSOタイ事務所職員応募」โดยส่งอีเมลเป็นภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

สอบถามเพิ่มเติมที่ : efsst2@jasso.go.jp

*เขียนชื่อหัวข้ออีเมลว่า「JASSOタイ事務所職員応募について」โดยส่งอีเมลเป็นภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

โทร: 02-661-7057 (สำนักงานประเทศไทย)
**ทางสำนักงานประเทศไทยจะตอบคำถามเฉพาะในส่วนของเนื้อหางาน ส่วนคำถามเกี่ยวกับการจ้างงานกรุณาติดต่อกับทางญี่ปุ่นโดยตรง 

อื่น ๆ : คัดเลือกโดยพิจารณาจากเอกสาร และจะติดต่อเพื่อนัดสัมภาษณ์ (1 ครั้ง) ติดต่อนัดสัมภาษณ์เฉพาะผู้ที่ผ่านการพิจารณาเอกสาร การสัมภาษณ์จะดำเนินการผ่านระบบวิดีโอคอล ทำการสัมภาษณ์โดยเจ้าหน้าที่ชาวญี่ปุ่นและเจ้าหน้าที่สำนักงานประเทศไทย ระยะเวลาการพิจารณาตั้งแต่ยื่นเอกสารถึงสัมภาษณ์และประกาศผล ใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์

* กรุณานำเอกสารดังต่อไปนี้พร้อมสำเนามาในวันสัมภาษณ์
1) บัตรประชาชน
2) ใบรับรองจบการศึกษา(ตัวจริง)
3) ใบรับรองความสามารถทางภาษา(ตัวจริง)
4) และเอกสารอื่น ๆ ที่ระบุในแบบฟอร์มประวัติ

หากเอกสารที่นำมายื่นเป็นภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นกรุณาแปลด้วย ทั้งนี้ จะไม่มีการคืนเอกสารที่นำมายื่น

58.181.144.114

JASSO

JASSO

ผู้ดูแล

info@jeic-bangkok.org

Mansata DABO

Mansata DABO

ผู้เยี่ยมชม

dabomansata2@gmail.com

Dec 17, 2018 22:34 #1

Merci d'avoir lit ma message

41.82.1.238

Mansata DABO

Mansata DABO

ผู้เยี่ยมชม

dabomansata2@gmail.com

Mansata DABO

Mansata DABO

ผู้เยี่ยมชม

dabomansata2@gmail.com

Dec 17, 2018 22:35 #2

Merci d'avoir un message

41.82.1.238

Mansata DABO

Mansata DABO

ผู้เยี่ยมชม

dabomansata2@gmail.com

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
กรุณากรอกตัวเลขผลลัพธ์จากด้านบน
Powered by MakeWebEasy.com