JASSO

JASSO

ผู้ดูแล

info@jeic-bangkok.org

  ข่าวประชาสัมพันธ์ แนะนำหลักสูตรน่าสนใจเหมาะสำหรับผู้ที่อยากไปเรียนต่อญี่ปุ่นในระดับปริญญาตรี (595 อ่าน)

2018-11-19 15:29

ข่าวประชาสัมพันธ์ แนะนำหลักสูตรน่าสนใจเหมาะสำหรับผู้ที่อยากไปเรียนต่อญี่ปุ่นในระดับปริญญาตรี

---------------------------------------------------------

หลักสูตรออนไลน์ “Studying at Japanese Universities” จัดทำขึ้นโดย The University of Tokyo

ค่าใช้จ่าย: “ฟรี”

ในหลักสูตรนี้จะแนะนำตั้งแต่
- ระบบการศึกษา
- การเลือกมหาวิทยาลัย
- ขั้นตอนการสมัคร
- ชีวิตความเป็นอยู่
- และการเรียนในมหาวิทยาลัยญี่ปุ่น ฯลฯ
ซึ่งจะแนะนำทั้งสำหรับคนที่จะเข้าเรียนใน The University of Tokyo และในมหาวิทยาลัยอื่นๆ

วิดีโอที่เรียนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด และมีสคริปต์ให้สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปลงทะเบียนเรียนฟรีได้ที่

https://www.coursera.org/learn/study-in-japan

นอกจากหลักสูตรนี้แล้วยังมีหลักสูตรออนไลน์อื่นๆ ของมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นให้สามารถสมัครเรียนได้ตามความสนใจ โดยสามารถค้นหาหลักสูตรออนไลน์ของมหาวิทยาลัยญี่ปุ่นได้ที่

https://www.coursera.org

https://www.edx.org

58.181.144.114

JASSO

JASSO

ผู้ดูแล

info@jeic-bangkok.org

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
กรุณากรอกตัวเลขผลลัพธ์จากด้านบน
Powered by MakeWebEasy.com