สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น

สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น คือ สถาบันที่สอนภาษาญี่ปุ่นให้กับชาวต่างชาติ นอกจากนี้ ยังมีสถาบันจำนวนมากที่มีหลักสูตรเพื่อการศึกษาต่อสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่มุ่งจะเข้าเรียนต่อในสถาบันอุดมศึกษาของญี่ปุ่น โดยมีสอนวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม และวิชาอื่นๆ ด้วย

ผู้ที่สนใจจะเรียนในหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นในประเทศญี่ปุ่นจึงควรจะวางเป้าหมายในการไปเรียนในสถาบันสอนภาษาให้ชัดเจน เช่น เรียนเพื่อนำมาใช้ในการทำงาน เตรียมศึกษาต่อ ฯลฯ เพื่อจะได้เลือกหลักสูตรและประเภทของสถาบันที่จะเข้าเรียนได้ตรงกับความต้องการมากที่สุด 

 
ศึกษาต่อ   ปรับพื้นฐานเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย   เรียนภาษาญี่ปุ่นทั่วไป

 
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น
   มหาวิทยาลัยเอกชนและวิทยาลัยอนุปริญญา

 
การสมัครเข้าเรียน   ►เว็บไซตฺ์ที่เกี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

แตกต่างออกไปขึ้นอยู่กับสถาบัน แต่โดยมากจะแบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ

 หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อ

หลักสูตรที่เพื่อเตรียมความสามารถภาษาญี่ปุ่นก่อนเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของญี่ปุ่น หลายสถาบันจะมีวิชาเสริม ซึ่งโดยมากจะเป็นวิชาที่ต้องใช้สำหรับการสอบเข้าศึกษาต่อ เช่น วิชาคณิตศาสตร์ ความรู้ทั่วไป วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ฯลฯ 

หลักสูตรที่เปิดสอนมักเป็นหลักสูตรระยะยาว 1-2 ปี และมีการเรียนการสอนเต็มวัน เช่น เรียนภาษาญี่ปุ่นช่วงเช้า และเรียนวิชาเสริมอื่นๆ ช่วงบ่าย เป็นต้น


 หลักสูตรเตรียมเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย (準備教育課程 - Junbi Kyoiku Katei)

หลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของญี่ปุ่น แต่จบการศึกษาขั้นพื้นฐานจากหลักสูตรที่มีระยะเวลาไม่ครบ 12 ปี (ประถม มัธยมต้น และมัธยมปลายรวมกัน) ระยะเวลาของหลักสูตร คือ 1-2 ปี

หลักสูตรประเภทนี้จะมีตารางเวลาเรียนคล้ายคลึงกับหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อ และมีการสอนวิชาพื้นฐาน เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม ภาษาอังกฤษ ฯลฯ ด้วยเช่นกัน

หลักสูตรที่เมื่อจบแล้วสามารถนำเอกสารรับรองไปใช้ยื่นประกอบการสมัครเข้าศึกษาต่อได้นั้นจะต้องเป็นหลักสูตรในสถาบันที่ทางกระทรวงศึกษาฯ ญี่ปุ่นกำหนดเท่านั้น

หลักสูตรเตรียมเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย (準備教育課程) ที่กระทรวงศึกษาฯ กำหนด
(ภาษาอังกฤษ)
รายชื่อสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นที่มีหลักสูตรเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย และได้รับการรับรองจาก MEXT (Excel)
PDF Version
Update 2023.10.20

 

 หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นอื่นๆ นอกเหนือจากวัตถุประสงค์เพื่อการเรียนต่อ

หลักสูตรนี้หมายถึงหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไปที่เน้นการเรียนเพื่อให้นำภาษาไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน รวมไปถึงหลักสูตรเฉพาะสำหรับวัตถุประสงค์อื่นๆ เช่น ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ เป็นต้น

หลักสูตรประเภทนี้จะเปิดสอนทั้งแบบที่เป็นระยะสั้นตั้งแต่ 1 สัปดาห์ไปจนกระทั่งถึงหลักสูตรระยะยาว 1-2 ปี โดยส่วนมากจะมีการเรียนการสอนแค่ครึ่งวัน แต่ก็มีบางสถาบันที่เปิดสอนแบบเต็มวัน หรือบางแห่งอาจจัดในรูปแบบของซัมเมอร์คอร์สที่มีทั้งการเรียนและทัศนศึกษารวมอยู่ด้วยกัน

นอกจากนี้ บางแห่งอาจมีกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมทั้งแบบที่มีและไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ผู้เรียนควรสอบถามกับสถาบันโดยตรง

ประเภทของสถาบัน

สถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นให้แก่ชาวต่างชาติ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่


 โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นในที่นี้อาจหมายถึงโรงเรียนหรือสถาบันที่ก่อตั้งโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษา องค์กรเพื่อสาธารณประโยชน์ บริจำกัด และองค์กรอิสระ

หลักสูตรที่เปิดสอนก็มีทั้งหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อ หลักสูตรเตรียมเข้าศึกษาต่อ และหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป ขึ้นอยู่กับแต่ละสถาบัน 

ประเภทของสถานภาพการพำนักที่จะได้ในกรณีที่เข้าเรียนในสถาบันประเภทนี้ คือ College Student ทั้งนี้ สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นแห่งนั้นจะต้องเป็นสถาบันตามประกาศโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแห่งประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น

สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นตามประกาศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (กระทรวงยุติธรรมแห่งประเทศญี่ปุ่น)
(ภาษาญี่ปุ่น) www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_nyukanho_ho28-2.html

ค้นหาโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น (Association for the Promotion of Japanese Language Education)
(ภาษาอังกฤษ) www.nisshinkyo.org/english/index.html

 

 มหาวิทยาลัยเอกชนและวิทยาลัยอนุปริญญา

ในมหาวิทยาลัยเอกชนและวิทยาลัยของญี่ปุ่นบางแห่งจะเปิดหลักสูตรพิเศษสำหรับนักศึกษาต่างชาติ (留学生別科 -Ryugakusei Bekka) หรือเรียกอีกชื่อว่าหลักสูตรพิเศษภาษาญี่ปุ่น (日本語別科 - Nihongo Bekka)

ภายในหลักสูตรนอกจากที่ผู้เรียนสามารถเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่นแล้ว หลายแห่งจะเปิดสอนวิชาที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่น/ญี่ปุ่นศึกษา และวิชาพื้นฐานเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ฯลฯ ดังนั้นจึงเหมาะกับผู้ที่ต้องการเตรียมตัวศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของญี่ปุ่น

กรณีของผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย สามารถใช้ระบบการเข้าศึกษาต่อโดยการเสนอชื่อ (Recommendation Admission) เพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่จัดสอนหลักสูตร Bekka ที่กำลังศึกษาอยู่ และยังสามารถเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยอื่นได้เช่นกัน

นอกจากนี้ยังมีข้อดีว่าสามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้ด้วย

หลักสูตร Bekka ส่วนใหญ่มักกำหนดให้ผู้สมัครมีความรู้พื้นฐานภาษาญี่ปุ่นมาบ้าง ดังนั้นผู้ที่ต้องการเข้าเรียนในหลักสูตรนี้จึงควรศึกษาข้อมูลรับสมัครของสถาบันนั้นล่วงหน้าเพื่อตรวจสอบว่าตนต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นในระดับใดเพื่อเข้าเรียนในหลักสูตรดังกล่าว

ทั้งนี้ หลักสูตร Bekka จะมีระยะเวลาของหลักสูตรตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และผู้เรียนจะได้สถานภาพการพำนักประเภท College Student

รายชื่อมหาวิทยาลัยเอกชน, วิทยาลัยอนุปริญญาที่เปิดสอนหลักสูตรพิเศษสำหรับนักศึกษาต่างชาติ (Student Support and Exchange Division, Higher Education Bureau)
2023.10.20 update
(ภาษาอังกฤษ) https://www.mext.go.jp/en/policy/education/highered/title02/detail02/sdetail02/sdetail02/1383108.htm

 

การสมัครเข้าเรียน

ช่วงเวลาการสมัครและเปิดคอร์ส

ในกรณีของหลักสูตระยะยาวส่วนมากมักรับสมัครล่วงหน้าก่อนเปิดคอร์ส 4-6 เดือน ส่วนมากจะเริ่มต้นหลักสูตรในเดือนเมษายนและตุลาคม

เอกสารที่จำเป็น

  1. ใบสมัครเข้าเรียน
  2. ประวัติส่วนตัว
  3. ใบรับรองผลการศึกษา
  4. ใบรับรองการสำเร็จการศึกษา
  5. เอกสารรับรองด้านการเงิน (รวมถึงเอกสารของผู้ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่าย)
  6. เอกสารอื่นๆ
**เอกสารที่ต้องใช้อาจแตกต่างกันไปในแต่ละสถานศึกษา ผู้สมัครควรสอบถามรายละเอียดโดยตรงกับสถานศึกษาที่ต้องการเข้าศึกษา**

การคัดเลือกเพื่อเข้าเรียน

โดยส่วนมากแล้วจะพิจารณาจากเอกสาร แต่บางโรงเรียนมีการจัดสอบที่โรงเรียน หรือสัมภาษณ์ผู้ต้องการเข้าเรียนและผู้ปกครองด้วย หากผ่านการคัดเลือก โรงเรียนจะเป็นตัวแทนในการดำเนินการขอหนังสือรับรองสถานภาพการพำนักให้
 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 
Ministry of Justice, Japan
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นตามประกาศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
 
Japan Student Services Organization (JASSO)
หลักสูตรเตรียมเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย (準備教育課程) ที่กระทรวงศึกษาฯ กำหนด
 
รายชื่อมหาวิทยาลัยเอกชน, วิทยาลัยอนุปริญญาที่เปิดสอนหลักสูตรพิเศษสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

◙ Association for the Promotion of Japanese Language Education
ค้นหาโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น
(ภาษาอังกฤษ) www.nisshinkyo.org/english/index.html
 
◙ Japanese Language School Association (JalSA)
ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาภาษาญี่ปุ่นในประเทศญี่ปุ่น
(ภาษาญี่ปุ่น) http://www.jalsa.jp/
 
 
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้