การสอบอื่นๆ

นอกจากการสอบ EJU แล้วการสอบเข้าสถาบันการศึกษาของญี่ปุ่นในบางสาขา บางหลักสูตรยังระบุให้นักศึกษาต่างชาติยื่นผลการสอบอื่นๆ อาทิ การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นการสอบโดยศูนย์สอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษการสอบมาตรฐานอื่นๆ เป็นต้น

การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (Japanese Language Proficiency Test:JLPT)

การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (Japanese Language Proficiency Test:JLPT) คือการทดสอบเพื่อวัคความสามารถการใช้ภาษาญี่ปุ่นของชาวต่างชาติ โดยการสอบนี้ถูกน้ำไปใช้ประโยชน์ในหลายด้่าน อาทิ การสมัครงาน การสมัครทุนต่างๆ รวมถึงการยื่นประกอบการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น สถานศึกษาบางแห่งรับผลสอบ JLPT แทนผลสอบ EJU ในส่วนของวิชาภาษาญี่ปุ่น

นอกจากนี้ สำหรับในประเทศไทย สามารถนำผลสอบ JLPT ไปยื่นประกอบการสมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho:MEXT) ประเภทนักศึกษาปริญญาตรี (Undergraduate student) และนักศึกษาวิจัย (research student) ในกรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

การแบ่งระดับการสอบ

แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ N5 – N4 – N3 – N2 – N1 เริ่มต้นที่ระดับ N5 ไล่ขึ้นจนถึงระดับสูงสุดคือ N1 

สถาบันระดับอุดมศึกษาของญี่ปุ่นหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาญี่ปุ่นส่วนใหญ่ต้องการนักศึกษาต่างชาติที่มีระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น JLPT ระดับ N2-N1 ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อควรตรวจสอบข้อมูลผลสอบที่ีต้องใช้จากเอกสารแนะนำการสมัครของสถาบันที่สนใจให้ละเอียด 

การสมัครสอบ JLPT จะต้องยื่นสมัครโดยเลือกระดับที่ต้องการสอบในวันสมัคร และไม่จำเป็นจะต้องสมัครสอบไล่จากระดับต่ำสุด

ผุ้สมัครสามารถประเมินตนเองได้ว่ามีความรู้มากพอที่ควรจะสมัครระดับใดได้จาก JLPT Can-do Self-Evaluation List 

วิชาที่สอบ

การสอบ JLPT จะแบ่งข้อสอบเป็น 2 ส่วน คือ

1) ความสามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่นและการอ่าน โดยแบ่งส่วนย่อยเป็น คำศัพท์ ไวยากรณ์ และการอ่าน
2) ความสามารถในการฟัง
ตัวอย่างข้อสอบ JLPT แต่ละระดับ
(ภาษาอังกฤษ) http://jlpt.jp/e/samples/forlearners.html

ช่วงเวลาที่จัดสอบ

จัดสอบปีละ 2 ครั้ง คือ ในวันอาทิตย์แรกของเดือนกรกฎาคม และ เดือนธันวาคม

◘ ช่วงเวลารับสมัคร

รอบเดือนกรกฎาคม รับสมัครช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี
รอบเดือนธันวาคม   รับสมัครช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปี 

 หน่วยงานที่รับสมัคร

สอบที่ประเทศไทย     สมัครได้ที่   สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ
สอบที่ประเทศญี่ปุ่น    สมัครได้ที่   สมาคมสนับสนุนการศึกษานานาชาติแห่งประเทศญี่ปุ่น(JEES)

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบ JLPT โดยละเอียด 
(ภาษาอังกฤษ) http://www.jlpt.jp/e/index.html

การสอบโดยศูนย์สอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย (National Center Test for University Admissions)

เป็นการสอบที่จำเป็นสำหรับนักศึกษาชาวญี่ปุ่นในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชนบางส่วน มีการทดสอบความสามารถทางวิชาการคล้ายกับการสอบ Admission ของไทย

มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ไม่กำหนดให้นักศึกษาต่างชาติต้องเข้าสอบการสอบประเภทนี้ แต่มีบางมหาวิทยาลัย (ส่วนใหญ่เป็นคณะแพทยศาสตร์และคณะทันตแพทยศาสตร์) ที่กำหนดให้จำเป็นต้องเข้าสอบในการยื่นสมัคร 

ปัจจุบันมีการจัดสอบเพียงปีละ 1 ครั้ง และจัดสอบภายในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น

 ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการสอบ National Center Test for University Admissions

(ภาษาญี่ปุ่น) http://www.dnc.ac.jp/


การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ

การสอบ อาทิ TOEFL, IELTS, TOEIC, Eiken เป็นต้น

มักใช้ยื่นประกอบการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 

อย่างไรก็ดี ในสถาบันที่เปิดสอนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นบางแห่งกำหนดให้ยื่นผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษด้วยเช่นกัน แต่จะใช้ระดับคะแนนที่น้อยกว่าหลักสูตรภาษาอังกฤษ

***ผู้ที่สนใจสอบ TOEIC เพื่อยื่นสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยญี่ปุ่นมีหัวข้อที่ควรระมัดระวังดังต่อไปนี้

1) มีมหาวิทยาลัยเพียงบางแห่งเท่านั้นที่รับยื่นผลคะแนน TOEIC
2) ผลการสอบ TOEIC ที่ใช้ยื่นได้ส่วนใหญ่คือการสอบแบบ Public (จัดสอบเพียงเดือนละครั้ง) หากยื่นผลสอบผิดประเภทอาจส่งผลให้ไม่ผ่านการพิจารณาเข้าศึกษาต่อ 

การสอบมาตรฐาน (Standardized Test)

เป็นการสอบเพื่อรับรองความสามารถด้านวิชาการหลังสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
ผู้สมัครควรตรวจสอบคะแนนขั้นต่ำและอายุของผลสอบที่ยื่นไดของการสอบแต่ละประเภทในเอกสารแนะนำการสมัครของสถาบันการศึกษาที่สนใจ

Standardized Test มีหลากหลาย อาทิเช่น

*การสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น (EJU) ก็ถือว่าเป็น Standardized Test ของญี่ปุ่น และนอกจากการสอบที่กล่าวมาข้างต้นอาจมีการสอบอื่นๆ ที่ใช้ยื่นได้อีกขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสถาบัน ผุ้สมัครควรตรวจสอบเอกสารการรับสมัครของสถาบันที่สนใจล่วงหน้าเพื่อจะได้เลือกการสอบที่เหมาะสม

**สถานศึกษาบางแห่งรับยื่น Standardized Test  โดยใช้ผลสอบ o-net ได้ ทั้งนี้ต้องตรวจสอบกับมหาวิทยาลัยที่จะยื่นสมัคร


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้