ค่าใช้จ่าย

 

ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

   ค่าครองชีพ (ไม่รวมค่าเล่าเรียน) ใน 1 เดือนสำหรับนักศึกษาต่างชาติเป็นดังต่อไปนี้ 
 


   ◎ รายจ่ายใน 1 เดือนแยกตามประเภท
 


* คำนวณจาก 100 เยน = 32 บาท
ที่มา : "แบบสำรวจสภาพความเป็นอยู่จริงของนักศึกษาต่างชาติที่มาเรียนโดยทุนส่วนตัวปี 2013" (JASSO)


 

ค่าเล่าเรียน

    
 
 
* คำนวณจาก 100 เยน = 32 บาท

 
Powered by MakeWebEasy.com