การสอบ

สถาบันการศึกษาแต่ละระดับและแต่ละแห่งมีวิธีการคัดเลือกนักศึกษาเเตกต่างกันไป ควรสอบถามรายละเอียดที่จำเป็นที่สถาบันนั้นๆโดยตรงเพื่อจะได้ข้อมูลที่ถูกต้อง หรือศึกษาข้อมูลพื้นฐานเพิ่มเติมได้จากหน้าสถาบันการศึกษาของญี่ปุ่นประเภทต่างๆ 

สำหรับวิธีการคัดเลือกโดยทั่วไปมีดังต่อไปนี้ 

  • การพิจารณาจากเอกสาร
  • การสอบสัมภาษณ์
  • การให้เขียนบทความสั้น เรียงความ
  • การสอบวัดความสามารถที่มหาวิทยาลัยนั้นๆ จัดขึ้นโดยเฉพาะ
  • การสอบความถนัดอื่น ๆ


ทั้งนี้ การสอบที่ควรรู้จักก่อนสมัครเข้าศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น อาทิ การสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญีปุ่่น(EJU)  การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) การสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ การสอบโดยศูนย์การสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย เป็นต้น

รู้จักการสอบต่างๆ

 

 

Powered by MakeWebEasy.com