วัตถุประสงค์ 

       เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยเกี่ยวกับการศึกษาต่อและการทำวิจัยในญี่ปุ่นแก่นักเรียนนักศึกษา ครูอาจารย์ และบุคคลากรด้านการศึกษาในประเทศไทยอันจะนำไปสู่การเลือกสถาบันการศึกษาที่เหมาะสมและยังผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษา รวมไปถึงเป็นการประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นอีกทางหนึ่ง


ผู้จัดงาน ฯลฯ

(1) ผู้จัดงาน

  • องค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น - Japan Student Services Organization (JASSO)
(2) ผู้จัดงานร่วม

(3) ผู้สนับนุนการจัดงาน

(4) ผู้ให้ความร่วมมือในการจัดงาน

สถานที่จัดงานและวันเวลา

เชียงใหม่

สถานที่:      ณ นิมมาน คอนเวนชัน เซ็นเตอร์
วันและเวลา: วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 9:00-16:30 น. 

กรุงเทพฯ

สถานที่:      โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์@เซ็นทรัลเวิลด์ 
                 ห้อง Bangkok Convention Centre ชั้น 22
วันและเวลา: วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 เวลา 9:30-17:00 น.

การลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน

ลงทะเบียนหน้างาน/ฟรี

กิจกรรมภายในงาน

1. การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อจากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของญี่ปุ่น

  • จัดแสดงและแจกเอกสาร อาทิ คู่มือแนะนำสถาบัน เอกสารการสมัคร ฯลฯ ในคูหาของแต่ละสถาบัน
  • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร ขั้นตอนการสมัคร แนะนำลักษณะพิเศษหรือจุดเด่นของสถาบัน โดยเจ้าหน้าที่จากสถาบันต่างๆ ในประเทศญี่ปุ่น

2. สัมมนาเกี่ยวกับการศึกษาต่อ

แนะนำการเตรียมตัวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ประสบการณ์รุ่นพี่ ฯลฯ

3. กิจกรรมวัฒนธรรม

การพับกระดาษแบบญี่ปุ่น (โอริกามิ), การทดลองสวมชุดยูกาตะ, การฝึกเขียนพู่กัน และการแสดงพิเศษอื่นๆ (กิจกรรมที่กรุงเทพฯ และเชียงใหม่แตกต่างกัน)

4. ทดลองสอบ EJU (เฉพาะกรุงเทพฯ)

การสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น (EJU) เป็นการสอบที่จัดขึ้นเพื่อวัดความสามารถทางวิชาการของนักศึกษาต่างชาติที่จะเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี และวิทยาลัยต่างๆ ของญี่ปุ่น

ในปีนี้ทาง JASSO จัดการทดลองสอบ EJU แบบไม่เต็มรูปแบบ เพื่อให้ผู้ที่สนใจศึกษาต่อได้รู้จักการสอบ EJU มากขึ้น โดยเป็นการทดลองสอบฟรี (กำหนดการจะแจ้งในภายหลัง)

รายชื่อหน่วยงานที่เข้าร่วม

  • ค้นหามหาวิทยาลัยที่มีสาขาวิชาที่สนใจ/ทุนการศึกษา/หลักสูตรภาษาอังกฤษ ฯลฯ (Pending 2020/6/29)
  • ค้นหาสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นและองค์กรต่างๆที่เข้าร่วม (Pending 2020/6/29)
  • กำหนดการสัมมนา (กรุงเทพฯและเชียงใหม่)  (Pending 2020/6/29)
Powered by MakeWebEasy.com