วิทยาลัยเทคนิค

วิทยาลัยเทคนิค หรือที่ในภาษาญี่ปุ่นเรียกสั้นๆ ว่า "โคเซน" (高専) เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เน้นการสร้างบุคลากรด้านเทคนิคที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อรองรับการปฎิบัติงานจริง

สาขาที่เปิดสอนส่วนใหญ่เป็นหลักสูตรด้านอุตสาหกรรม เป็นหลักสูตรต่อเนื่อง 5 ปีหลังจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ยกเว้นสาขาพาณิชย์นาวีย์จะมีระยะเวลาของหลักสูตร 5 ปีครึ่ง) 

โคเซนจะเปิดรับนักศึกษาต่างชาติเพื่อเทียบโอนเข้าศึกษาต่อในชั้นปีที่ 3 และเมื่อจบการศึกษาในชั้นปีที่ 5 นักศึกษายังสามารถเลือกเรียนต่อในหลักสูตรระดับสูงต่อไปได้

 

(คลิกที่รูปเพื่อขยาย)

 

จุดเด่น   หลักสูตรที่เปิดสอน   ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน  

คุณสมบัติการเทียบโอนเข้าศึกษาต่อ   การสอบเข้า   ทุนการศึกษา  

วุฒิการศึกษาที่จะได้รับ   เส้นทางหลังจบการศึกษา   เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

จุดเด่น

 • มีการเรียนการสอนที่เน้นการทดลองและฝึกปฎิบัติจริง รวมถึงการปูพื้นฐานทฤษฎีระดับสูง
 • มีการเรียนการสอนเป็นกลุ่มเล็กทำให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง
 • อัตราการได้งานทำหลังจบการศึกษา และอัตราการสอบโอนหน่วยกิตเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย สูงเกือบ 100%
 • เป็นที่ยอมรับทั้งในภาคอุตสาหกรรมและในภาควิชาการ

หลักสูตรที่เปิดสอน

ปัจจุบันมีโคเซนทั้งหมด 57 วิทยาลัยทั่วประเทศญี่ปุ่น สาขาวิชาที่เปิดสอนในเกือบทั้งหมดจะ คือ สาขาด้านอตุสาหกรรม 

     สาขาที่เปิดสอน

 • Mechanical Engineering
 • Electrical and Electronics Engineering
 • Architecture, Civil and Environmental Engineering
 • Control and System Engineering, Information and Telecommunication Engineering
 • Chemistry and Biochemistry, Material Science
 • Shipping Technology

ค้นหาโคเซนที่เปิดสอนสาขาที่สนใจ

(ภาษาอังกฤษ) https://www.kosen-k.go.jp/english/link/departments/

ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน

ภาษาญี่ปุ่น 

คุณสมบัติการเทียบโอนเข้าศึกษาต่อ

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อหนึ่งข้อใดต่อไปนี้

 1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตร 11 ปีจากสถานศึกษาในต่างประเทศ
 2. เป็นผู้ผ่านการสอบวัดระดับความรู้ว่าเทียบเท่ากับหลักสูตรการศึกษา 11 ปีจากต่างประเทศ
 3. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศญี่ปุ่นที่ได้รับการรับรองว่าเทียบเท่ากับโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในต่างประเทศ
 4. มีใบรับรอง International Baccalaureate ใบรับรอง Abitur หรือใบรับรอง Baccalaureate
 5. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตร 11 ปีของโรงเรียนนานาชาติ ในประเทศญี่ปุ่นที่ได้รับการรับรองจากองค์กรระหว่างประเทศ <WASC, CIS, ACSI>
 6. เป็นผ้ทูี่ผ่านการสอบวัดระดับเทียบเท่ากับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 7. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดตามกฎหมายการศึกษาในสถานศึกษา นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้น

การสอบเข้า

National Institute of Technology, Japan จะพิจารณาตัดสินจากข้อมูลเหล่านี้ประกอบกัน

 1. ใบสมัครเข้าเรียน
 2. ผลการสอบเพื่อศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น (EJU)
 3. ใบรับรองผลคะแนน TOEFL® หรือ IELTS หรือ TOEIC® อย่างใดอย่างหนึ่ง
 4. ผลการสอบสัมภาษณ์

**ผู้สมัครจำเป็นต้องเดินทางมาสอบสัมภาษณ์ที่ประเทศญี่ปุ่น

ทุนการศึกษา

 • ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ประเภท College of Technology 
  ผู้ที่รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียนและได้ทุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือนจากทางกระทรวงศึกษาฯ ญี่ปุ่น
  ศึกษาข้อมูล หน้า ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น

 • ทุน JASSO
  ทุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัว
  ศึกษาข้อมูล หน้า ทุน JASSO

 • ทุนการศึกษาในแต่ละโคเซน
  ศึกษาข้อมูล https://www.kosen-k.go.jp/english/what/

วุฒิการศึกษาที่จะได้รับ

ผู้ที่จบการศึกษาจากหลักสูตร 5 ปีในโคเซนจะได้รับวุฒิ "ประกาศนียบัตรวิชีพเทคนิค" (準学士)

ผู้ที่จบการศึกษาจากหลักสูตรระดับสูงในโคเซนจะได้รับวุฒิ "เทคโนโลยีบัณฑิต" (学士) หากผ่านการประเมินโดย National Institution for Academic Degrees and Quality Enhancement of Higher Education (NIAD)

เส้นทางหลังจบการศึกษา

สามารถเลือกได้ว่าต้องการทำงานหรือศึกษาต่อ แต่นักศึกษาต่างชาติส่วนใหญ่มักเลือกโอนหน่วยกิตเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของรัฐ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

National College of Technology

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโคเซน

(ภาษาอังกฤษ) http://www.kosen-k.go.jp/english/

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับโคเซนที่สนใจ (จุดเด่น ทุนการศึกษา การสอบเข้า เส้นทางหลังเรียนจบ ศูนย์เทคโนโลยีร่วมกับท้องถิ่น ฯลฯ)

(ภาษาอังกฤษ) https://www.kosen-k.go.jp/english/what/educationsystem/Information/

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  and  นโยบายคุกกี้