รวบรวมข้อมูล

รวบรวมข้อมูล

 

ในการตัดสินใจเลือกสถานศึกษาที่จะไปศึกษาต่อ ควรหาข้อมูลอ้างอิงให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยดูจากแผนการเรียน/การวิจัยอย่างละเอียดและเป็นรูปธรรมของตัวเองประกอบด้วย
 

เว็บไซต์หาข้อมูล


 
มหาวิทยาลัยและบัณฑิตวิทยาลัย
 
ค้นหารายชื่อมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรภาษาอังกฤษ
(English Program)
            http://www.uni.international.mext.go.jp/
 
มหาวิทยาลัยที่อนุญาตให้
สอบเข้าได้ก่อนเข้าประเทศญี่ปุ่น
(Pre-Arrival Admission)
ค้นหาหัวข้อวิจัยและรายชื่อนักวิจัย
(อาจารย์ที่ปรึกษา)
มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนในสาขา
Animation, Cartoon, Game
มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนในสาขา
Fashion Design
มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนในสาขา
Tourism
มหาวิทยาลัยที่มีสำนักงาน
ในประเทศไทย
                                                                                                                                         
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น
 
ค้นหารายชื่อสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น
ที่เปิดสอนหลักสูตรระยะยาว (1ปีขึ้นไป)
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อเตรียมศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยเอกชน (Bekka)
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาและวิทยาลัยเทคนิค
 
ค้นหาวิทยาลัยอาชีวศึกษา
(สายอาชีพเฉพาะทาง) (Senmon)
ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยาลัยเทคนิค
(สาขาทางวิศวกรรม) (Kousen)
 
ทุนการศึกษา
 
คู่มือทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ
มหาวิทยาลัยที่มีทุนการศึกษา
(on-campus scholarships and tuition fee exemption system)
ทุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน (ทุน JASSO)
ทุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัว (ทุน JASSO)
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น
(สถานทูตญี่ปุ่นฯประจำประเทศไทย)
หลังจบการศึกษา
 
คู่มือหางานสำหรับนักศึกษาต่างชาติ
ในประเทศญี่ปุ่น
Website อื่นๆ ที่น่าสนใจ
 
ห้องเรียนออนไลน์ 
(สอนโดยมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น)
       เว็บไซต์ซึ่งจัดทำขึ้นมารองรับห้องเรียนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นโดยเฉพาะ
       เปิดตัวเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.2557 ปัจจุบันมีเฉพาะคอร์สที่สอนเป็นภาษาญี่ปุ่น
       ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นที่เปิดสอนมีเพียง The University of Tokyo โดยเปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษ
       https://www.coursera.org/utokyo/
       ปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นที่เข้าร่วม คือ
           - The University of Tokyo
              https://www.edx.org/school/utokyox
           - Kyoto University
             https://www.edx.org/school/kyotoux
          - Osaka University
             https://www.edx.org/school/osakaux

งานแนะแนว/งานสัมมนาศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น

งานแนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น (JASSO Study in Japan Fair) เป็นงานยิ่งใหญ่ประจำปีที่มีมหาวิทยาลัยจากญี่ปุ่นมาเข้าร่วมจำนวนมากที่สุด
โดยงานนี้ประเทศไทยจะจัดช่วงปลายเดือนสิงหาคม จัดขึ้นเป็นประจำที่เชียงใหม่ และกรุงเทพฯ  โดยได้รับความร่วมมือจากทางสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯและสถานเอกอัครราชฑูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยและสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่เป็นผู้สนับสนุนการจัดงานมาอย่างต่อเนื่อง

 
สถานที่จัดงาน
         เชียงใหม่           โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง
         กรุงเทพฯ           โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอ็ท เซ็นทรัลเวิลด์

                                                                                                                                                                                         
   
 
ปรึกษารุ่นพี่
 
รายละเอียดข้อมูลในการศึกษาต่อญี่ปุ่นนั้นคงไม่มีใครรู้ดีไปกว่าผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ที่ญี่ปุ่นหรือผู้ที่เคยมีประสบการณ์ในการศึกษาต่อญี่ปุ่น

ผู้ที่กำลังให้ความสนใจในการไปศึกษาต่อญี่ปุ่นสามารถหาข้อมูลได้อีกทางคือ
"การปรึกษาและฟังประสบการณ์จากรุ่นพี่" 
 
สมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์
สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์

Powered by MakeWebEasy.com